RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda20053 
 cDNA clone name   RAFL16-77-M12 
 Memo   

 AGI code   AT3G11130.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AK229443 
 Sequence 
GCTATTTCGT CATTTCTCAC TTTCCAAAAA GAAAAAAACG AATCTCTCTC CACCATCATC 
ACCTTTCTCC TTCACTTGCC TCAGATCTGG CTGCGATTTC AAATCTTCCT TAGTTTCTCT
CGCATCGCTC GGCCGTTGAC GGTCCCGTCC TTTCCGTGGA TCTGATTCTG GCCCCGGATT
CTCTCGCCGC GATCTGAGGT CAAACATGGC GGCTGCTAAC GCGCCCATCA TTATGAAGGA
GGTCCTAACG CTTCCGAGCG TTGGGATCGG TCAACAGTTC ATCACCTTTA CAAATGTTAC
TATGGAGTCT GATAAGTACA TATGTGTACG AGAGACGGCA CCGCAGAACA GTGTTGTAAT
TATCGATATG AATATGCCGA TGCAGCCTTT AAGGAGGCCT ATAACTGCTG ATTCTGCTCT
TATGAACCCA AACTCGAGGA TCCTTGCCTT AAAAGCTCAA GTTCCAGGAA CTACTCAGGA
TCATCTACAG ATATTTAACA TTGAAGCAAA GGCAAAGTTG AAGTCACATC AGATGCCTGA
GCAGGTTGCT TTTTGGAAGT GGATCACACC TAAGATGCTG GGACTGGTCA CACAAACTTC
TGTGTATCAT TGGTCAATTG AAGGTGATTC TGAGCCAGTT AAGATGTTTG ATAGAACGGC
TAATTTGGCA AACAATCAAA TTATAAACTA TAAGTGCTCT CCTAATGAGA AGTGGTTGGT
CTTGATTGGA ATTGCCCCTG GCTCTCCTGA GAGACCACAA TTGGTGAAAG GAAATATGCA
GCTTTTCTCT GTGGATCAAC AGCGGAGCCA GGCCCTTGAA GCACATGCTG CATCTTTTGC
TCAGTTTAAG GTCCCTGGGA ATGAGAATCC TTCGATTCTT ATATCATTTG CAAGCAAGAG
CTTTAATGCT GGGCAGATAA CATCAAAGCT GCATGTTATT GAACTTGGTG CCCAACCAGG
GAAACCATCA TTTACAAAAA AGCAGGCAGA TCTCTTTTTC CCCCCAGATT TTGCTGATGA
TTTTCCTGTG GCCATGCAGG TCTCTCACAA GTTTAACTTG ATTTATGTCA TCACCAAGCT
TGGCCTGCTG TTTGTATATG ATCTAGAGAC AGCTTCTGCT ATCTACAGAA ATCGGATAAG
TCCGGACCCA ATTTTCTTAA CGTCTGAAGC TTCCTCAGTT GGGGGTTTCT ATGCCATTAA
TAGGCGAGGA CAAGTTCTTT TGGCAACAGT AAATGAGGCC ACCATAATAC CTTTTATTAG
TGGTCAATTG AACAATTTGG AACTTGCTGT CAATCTTGCT AAAAGAGGAA ACCTCCCTGG
TGCAGAAAAT CTGGTTGTCC AGCGGTTCCA AGAGTTATTT GCTCAAACAA AGTACAAGGA
GGCTGCTGAG CTTGCTGCTG AATCTCCTCA GGGCATTCTA CGGACACCTG ATACGGTGGC
CAAATTCCAG AGTGTTCCTG TACAAGCAGG GCAAACTCCT CCATTGTTAC AGTATTTTGG
GACCCTTTTG ACTAGAGGGA AGCTCAATTC ATATGAGTCT TTGGAACTAT CTCGGCTTGT
TGTGAATCAA AACAAAAAGA ACCTCTTGGA AAACTGGTTG GCAGAGGATA AGTTAGAATG
CAGTGAAGAA CTCGGAGACC TTGTCAAAAC TGTGGATAAT GACCTTGCTC TAAAAATATA
CATCAAAGCT AGAGCTACTC CAAAAGTCGT TGCAGCTTTT GCAGAGCGAA GGGAGTTTGA
CAAAATATTG ATTTATTCAA AGCAGGTTGG GTACACACCT GATTACATGT TTCTTCTGCA
AACGATACTC CGTACGGATC CTCAGGGAGC AGTAAATTTT GCTTTAATGA TGTCCCAAAT
GGAAGGAGGT TGTCCAGTTG ACTACAACAC TATCACTGAT CTTTTCCTTC AGAGAAATCT
GATCCGTGAA GCGACTGCTT TCCTTCTGGA TGTTCTGAAG CCAAATTTAC CCGAGCATGC
TTTTCTGCAA ACTAAGGTTT TGGAGATCAA TTTGGTAACC TTTCCTAATG TGGCTGATGC
AATCTTAGCA AATGGGATGT TCAGCCATTA TGACCGGCCT CGTGTTGCTC AGCTTTGTGA
AAAGGCTGGA CTTTACATCC AATCTTTAAA GCATTACTCA GAGTTACCTG ATATCAAACG
TGTAATTGTG AACACACATG CTATTGAGCC ACAGGCTCTT GTCGAGTTTT TTGGTACTCT
TTCTAGCGAG TGGGCAATGG AGTGCATGAA AGATCTCCTG TTGGTCAACC TGAGAGGCAA
CCTTCAGATA ATCGTTCAGG CTTGCAAGGA GTACTGTGAG CAACTTGGTG TTGATGCATG
CATTAAACTC TTTGAGCAAT TCAAGTCGTA CGAAGGGCTG TACTTTTTCC TAGGTTCATA
CTTGAGTATG AGTGAGGATC CTGAGATTCA CTTCAAGTAC ATCGAAGCAG CTGCCAAGAC
TGGTCAAATA AAGGAGGTTG AGCGTGTGAC TAGAGAGTCT AACTTTTATG ATGCGGAAAA
GACGAAGAAC TTTTTAATGG AAGCTAAGCT TCCTGATGCC CGACCTTTGA TTAATGTCTG
TGATCGTTTT GGCTTTGTAC CTGATCTTAC TCATTACCTC TACACAAACA ACATGCTGCG
TTACATTGAA GGTTACGTTC AGAAGGTGAA TCCTGGGAAT GCTCCCTTAG TTGTGGGGCA
GTTGCTTGAT GACGAATGCC CTGAAGATTT TATAAAAGGC CTCATTCTTT CTGTTCGTTC
ATTACTTCCT GTTGAACCCC TTGTTGCAGA ATGTGAAAAG AGAAATCGAC TCCGTCTCCT
CACTCAGTTC TTGGAGCATC TAGTTAGTGA GGGAAGCCAA GATGTGCATG TCCATAATGC
CTTGGGTAAA ATTATCATAG ACAGTAACAA CAACCCCGAG CATTTCCTGA CCACCAATCC
TTACTACGAC TCTAAGGTTG TGGGTAAGTA CTGCGAGAAA CGTGATCCCA CTCTGGCTGT
TGTGGCATAC AGAAGAGGAC AATGTGACGA GGAACTCATC AATGTCACCA ACAAGAACTC
TTTGTTCAAG TTACAAGCCA GGTACGTAGT GGAGAGGATG GATGGTGACC TCTGGGAGAA
GGTTCTTACG GAAGAAAATG AATATAGGAG GCAACTTATA GACCAAGTTG TGTCTACTGC
TTTACCAGAA AGCAAGAGCC CAGAGCAAGT TTCTGCAGCT GTTAAAGCAT TCATGACTGC
TGATTTGCCA CATGAGCTAA TTGAGCTTCT GGAAAAAATT GTGCTTCAAA ATTCTGCCTT
CAGTGGAAAT TTCAATCTGC AAAATCTACT TATACTGACA GCTATTAAGG CAGATCCGTC
CAGAGTTATG GATTACATTA ACAGGCTGGA TAATTTCGAT GGTCCAGCTG TTGGAGAAGT
GGCAGTGGAT GCTCAATTGT ATGAGGAAGC ATTTGCGATT TTCAAGAAGT TTAACTTAAA
TGTTCAGGCT GTCAACGTAT TGTTGGATAA CGTCAGAAGC ATTGAACGTG CTGTTGAGTT
TGCTTTCCGG GTCGAAGAAG ATGCTGTTTG GAGTCAAGTC GCTAAGGCAC AGCTCAGGGA
AGGACTAGTC AGTGATGCTA TTGAGTCCTT TATCCGAGCT GATGACACCA CTCAGTTCTT
GGAGGTCATC CGAGCCTCTG AAGATACTAA TGTCTATGAT GACTTGGTCA GATACCTTCT
GATGGTTAGA CAGAAGGTGA AGGAACCCAA GGTGGATAGT GAGCTCATCT ATGCTTATGC
AAAGATTGAA AGGTTGGGTG AGATTGAAGA ATTTATTCTG ATGCCCAACG TTGCCAACCT
TCAACATGTT GGTGACCGTT TGTACGATGA AGCTCTGTAT GAGGCTGCAA AGATAATATA
TGCATTCATA TCGAATTGGG CCAAGTTAGC CGTCACCCTT GTGAAGTTGC AACAGTTCCA
AGGTGCTGTT GATGCTGCAA GGAAAGCAAA CAGTGCAAAG ACATGGAAGG AAGTCTGCTT
TGCTTGTGTT GATGCTGAGG AATTCCGACT GGCTCAAATC TGTGGACTTA ACATTATCAT
ACAGGTGGAT GACCTGGAAG AAGTAAGCGA GTACTACCAG AACAGAGGAT GCTTCAATGA
ATTGATCTCC CTTATGGAGA GTGGACTTGG TCTGGAACGT GCTCACATGG GTATCTTCAC
CGAGTTAGGA GTACTGTACG CCAGATATCG TTATGAGAAG CTTATGGAAC ACATCAAGTT
GTTCTCTACT CGACTCAATA TTCCCAAGCT TATCCGGGCC TGTGATGAAC AACAGCATTG
GCAGGAACTT ACCTATCTTT ACATTCAATA TGATGAGTTT GATAATGCTG CAACCACTGT
TATGAATCAT TCTCCTGAAG CATGGGAGCA CATGCAATTC AAAGACATTG TTGCCAAGGT
TGCGAATGTT GAGCTTTACT ATAAGGCCGT TCACTTCTAC TTGCAAGAGC ACCCTGATAT
AATCAACGAT CTTCTCAATG TGCTTGCTCT GCGGTTAGAT CACACGCGTG TCGTTGATAT
TATGCGCAAG GCTGGTCACT TGCGCCTTAT TAAGCCATAT ATGGTTGCAG TTCAGAGCAA
TAATGTATCT GCTGTAAATG AAGCTCTGAA TGAGATATAT GCAGAAGAAG AAGACTATGA
CAGGTTGCGC GAGTCTATTG ATTTGCATGA CAGTTTTGAC CAGATAGGTC TCGCTCAGAA
GATTGAGAAA CACGAGCTTG TTGAAATGAG ACGTGTGGCT GCTTATATCT ATAAGAAAGC
TGGTAGATGG AAGCAATCGA TTGCTTTGTC AAAGAAAGAT AACATGTACA AGGACTGTAT
GGAAACTGCT TCGCAATCCG GCGACCATGA TCTTGCAGAA CAACTTCTCG TCTACTTCAT
TGAACAGGGG AAAAAGGAAT GCTTTGCTAC ATGTCTCTTT GTCTGTTATG ACTTAATCCG
ACCAGACGTT GCTCTAGAAC TTGCTTGGAT CAACAATATG ATCGACTTTG CCTTCCCGTA
TCTCCTCCAG TTTATCCGAG AATACTCCGG CAAAGTGGAT GAGCTAATCA AGGACAAGCT
GGAGGCACAA AAAGAGGTGA AGGCCAAAGA ACAGGAAGAG AAGGATGTCA TGTCACAACA
GAACATGTAC GCCCAATTAT TACCACTGGC TCTACCCGCA CCACCGATGC CAGGAATGGG
AGGTGGCGGG TATGGTCCAC CACCACAAAT GGGTGGAATG CCAGGAATGT CAGGAATGCC
TCCAATGCCT CCATATGGAA TGCCACCGAT GGGCGGCTAC TAAGACCTTT GGGAAAACAA
GTATCCATAT AAGTAATTGA AATCTCATAG TAGCGCAATC TGCCATGGTG GTATTCGCTT
ACTAGAAGAC TGTGACCGCG GAATTCTGTC GGAATGTTTC CTTGTTTTGT TTTGTTTTAT
AGGTTTGTGT GGATAATAAA CCAGCTTTCG TCTGTAATAT TCTTTGAGGG GGTTTAGGTG
AGTCATTTTT GATTGAGGTC ATTTAAATAT TTTCCTTTGG AGGAGAGGAG ACTCCTTTAT
AGTCTTTATC ATTTTACTCT TTGACCTTTT TTCATATGAG TTGTTCTTTC CTTCTTTCTT
TCAGCTTATC TTCACTTCAT TTAAACCTTT TTGAGTTATG TTTTTTCGTA CGACAAACTT
CCTCTTGTTC TTGCTTCGAT AAATTTCAAA ATACAGTGTC TGAGGAAAAA AAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search