RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda20340 
 cDNA clone name   RAFL21-85-P03 
 Memo   

 AGI code   AT4G21100.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AK229805 
 Sequence 
GTTTAAATCT CAAAGAGAAC CCAGAAGCTT GGTATAAAAG AGGCGGGAAA TTTCTCACGT 
GTGTTGCAAT AGAAAGCAAA ACCCCTAGTT TTTTTCTGGG CGAAGAAGAA GATGAGCGTA
TGGAACTACG CCGTTACGGC TCAGAAACCG ACCTGTGTCA CTCACTCTTG CGTCGGGAAC
TTCACAAGTC CTCAAGAACT CAATCTCATT GTTGCGAAAT CCACTCGAAT CGAGATCCAT
CTGCTTTCTC CACAGGGACT TCAGACTATA CTGGATGTTC CTCTATATGG GAGAATCGCA
ACTATGGAAT TGTTCCGTCC CCATGGTGAA GCACAAGACT TTTTGTTTGT TGCAACTGAA
AGATATAAAT TCTGTGTTCT TCAATGGGAT TATGAGTCCT CTGAGCTTAT TACAAGGGCA
ATGGGGGATG TTTCTGATCG TATAGGCCGA CCGACAGACA ATGGTCAGAT TGGTATAATT
GATCCTGATT GCAGAGTAAT TGGTCTGCAT CTGTATGACG GCTTGTTTAA GGTCATTCCA
TTTGACAATA AAGGACAGCT CAAGGAAGCC TTTAACATAA GGCTGGAGGA GTTGCAGGTC
CTAGATATCA AGTTTCTGTA TGGATGCACG AAACCAACAA TTGCAGTACT TTATCAGGAC
AACAAAGATG CTCGTCATGT CAAAACATAT GAAGTTTCTC TAAAGGATAA GAACTTTGTC
GAAGGTCCAT GGTCACAGAA CAATCTCGAC AATGGTGCTG ACTTATTGAT CCCTGTACCT
TCACCTCTAT GTGGCGTCCT CATCATTGGG GAAGAAACAA TTGTCTATTG TAGTGCCAAT
GCATTCAAAG CAATACCAAT AAGACCTTCC ATCACAAAAG CATATGGAAG AGTTGATCTT
GATGGTTCTA GGTATCTTCT TGGTGACCAT GCCGGACTGA TTCACCTGCT TGTTATAACC
CATGAGAAAG AAAAGGTCAC TGGCCTCAAA ATTGAGCTTT TGGGTGAAAC CTCTATTGCA
TCTTCCATCT CGTATCTGGA CAATGCTGTC GTCTTTGTCG GTTCAAGCTA TGGAGATTCA
CAGCTTATTA AGCTAAACCT GCAACCGGAT GCAAAAGGGT CATATGTAGA AATTTTAGAA
AAGTATGTCA ACTTGGGGCC TATTGTCGAT TTTTGTGTAG TTGACCTTGA GAGACAGGGG
CAAGGTCAGG TTGTAACTTG CTCTGGAGCA TACAAGGATG GTTCTCTTCG CATAGTTCGC
AATGGGATAG GAATAAATGA ACAGGCGTCC GTGGAACTTC AAGGCATCAA AGGAATGTGG
TCGTTGAAAT CGTCAATTGA TGAAGCCTTT GATACATTCC TTGTAGTTAG TTTTATCAGT
GAAACTCGTA TACTAGCCAT GAATATAGAG GATGAACTGG AAGAAACAGA GATTGAGGGT
TTTTTGTCTG AAGTTCAGAC TTTATTTTGC CATGATGCTG TCTACAACCA ACTTGTACAG
GTTACCTCAA ATTCTGTTAG ATTAGTTAGT TCTACAACTA GAGAGTTGCG GAATAAATGG
GATGCCCCAG CTGGATTCTC TGTTAATGTT GCAACTGCAA ATGCGAGCCA GGTTCTTTTG
GCCACTGGAG GTGGGCATTT GGTCTATCTA GAAATTGGGG ATGGGACATT GACGGAAGTG
AAACATGTCC TGTTGGAGTA CGAGGTTTCT TGTCTTGACA TAAACCCCAT TGGTGATAAT
CCTAATTACA GTCAGCTAGC TGCCGTCGGG ATGTGGACTG ATATAAGTGT GAGGATTTTT
GTGCTACCAG ACTTGACTCT TATTACTAAG GAGGAACTAG GAGGAGAGAT CATTCCCCGA
TCTGTTCTTC TTTGTGCATT TGAAGGGATA TCTTACTTGC TCTGTGCTCT TGGAGACGGT
CATCTCTTAA ACTTCCAGTT GGATACAAGT TGCGGGAAAT TAAGAGATCG GAAAAAAGTA
TCACTGGGGA CTCGACCTAT AACTCTGCGT ACTTTTTCAT CTAAAAGTGC AACGCATGTC
TTCGCTGCAT CAGATAGACC AGCTGTTATA TATAGCAACA ACAAGAAGCT ATTATACAGC
AACGTGAATC TGAAAGAAGT TAGTCATATG TGTCCCTTCA ACTCTGCTGC TTTTCCAGAC
AGTCTAGCAA TTGCAAGGGA GGGCGAACTT ACAATTGGTA CCATCGATGA CATTCAGAAG
CTTCACATAC GCACCATTCC CATTGGAGAG CATGCTCGTC GGATATGTCA TCAGGAACAA
ACACGAACAT TTGCTATCTC CTGTTTGAGA AACGAACCAA GTGCAGAAGA ATCTGAATCG
CATTTTGTCC GTCTGCTGGA TGCCCAAAGT TTCGAGTTCT TGTCAAGTTA CCCTTTGGAT
GCCTTTGAAT GTGGTTGCTC CATATTGAGC TGCTCGTTTA CAGACGACAA AAATGTCTAT
TATTGTGTTG GTACAGCATA TGTTTTGCCC GAGGAAAATG AACCAACTAA GGGAAGGATA
CTTGTGTTTA TAGTTGAAGA AGGAAGATTG CAGCTTATCA CAGAGAAGGA AACCAAGGGA
GCTGTTTATT CTCTCAATGC CTTCAATGGC AAACTTCTTG CTTCTATTAA TCAAAAGATT
CAGTTGTATA AGTGGATGCT GCGGGATGAT GGCACTCGCG AGCTGCAATC TGAATGTGGA
CATCACGGTC ACATACTAGC TCTCTACGTG CAGACCCGTG GAGACTTCAT CGCTGTTGGT
GATCTCATGA AATCAATCTC TTTATTGATC TACAAGCACG AGGAAGGTGC GATCGAGGAG
AGAGCTCGGG ACTATAATGC AAACTGGATG ACGGCAGTTG AGATACTCAA TGATGACATC
TACCTCGGTA CTGATAATTG CTTCAACATA TTCACCGTAA AGAAGAACAA CGAAGGTGCT
ACAGATGAAG AACGTGCTCG TATGGAGGTG GTTGGTGAGT ATCACATAGG GGAATTTGTG
AACCGATTCC GCCATGGCTC TCTTGTCATG AAGCTGCCTG ATTCAGATAT TGGTCAGATA
CCGACAGTCA TATTTGGCAC TGTCAGTGGG ATGATTGGAG TGATAGCGTC TCTGCCTCAA
GAACAGTATG CGTTTCTAGA GAAACTGCAG ACGAGTCTGA GGAAAGTGAT TAAAGGAGTT
GGTGGTCTAA GCCACGAGCA GTGGAGATCG TTCAACAACG AGAAAAGAAC TGCGGAAGCA
AAGGGTTACT TGGATGGAGA CCTTATTGAA TCGTTCTTGG ATTTGAGCAG AGGTAAGATG
GAGGAGATCT CCAAAGGTAT GGATGTTCAA GTGGAAGAGT TGTGCAAGAG AGTTGAAGAA
CTCACTAGGC TTCACTGAAG CAAATCCAAG CTCTCCTCTT CCCCTTTCGT TTGTTACTTT
CTCGACAATC TTTTTGGTTT TGAGGAGTTG TCTTTTTTCT TTTCTTGATT TGATAGACAA
TTTGTATAAC AATGCGATTT TGAGGATTAT ATTAATAAGA GTTTCATTGT GGGAAAAAAA
AAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search