RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pda20733 
 cDNA clone name   RAFL22-96-F19 
 Memo   

 AGI code   AT1G74720.1 SABRE BLAST alignment 
 Accession Number   AK230199 
 Sequence 
ACCTGGAGGT GGTGGTGGTG GTGGACCTTA TTGTGGAAGG ATTAGCCTTA GACTTTGTCT 
CGAAGGTGGG TATCATGTGC TTGAAGAGGC GGCGCATGAA TGCAGCGATT TCCGTCCGAC
GGCTAAGCAG CTATGGAAAC CGCCGATTGG AATACTTGAG TTGGGGATTC TTGGAGCTCG
TGGGTTGTTG CCGATGAAGG CGAAAAACGG AGGGAAAGGT TCCACTGATG CTTATTGTGT
TGCTAAGTAC GGGAAGAAAT GGGTCAGGAC TCGAACCATA ACAGACAGTT TTGACCCGAG
GTGGCACGAG CAGTATACGT GGCAGGTTTA TGATCCTTGC ACCGTGCTAA CTGTTGGAGT
CTTCGACAAT TGGAGGATGT TCTCTGACGC CTCCGATGAT AGACCTGACA CACGGATTGG
GAAGATACGG ATCCGGGTGT CGACGTTAGA GAGCAACAAA GTGTACACCA ATTCATATCC
TCTGTTGGTT TTGTTACCTA GCGGTATGAA AAAAATGGGT GAAATTGAAG TGGCAGTCCG
GTTTGCATGC CCGTCTCTGC TGCCTGATGT TTGTGCAGCT TATGGACAGC CGCTTCTGCC
TCGGATGCAC TACATAAGGC CTCTAGGTGT AGCACAACAA GATGCATTAA GAGGGGCCGC
CACGAAAATG GTAGCAGCTT GGCTGGCTCG AGCAGAACCA CCATTGGGAC CAGAGGTAGT
TCGATATATG TTAGATGCAG ATTCGCATGC ATGGAGCATG AGGAAAAGCA AAGCGAATTG
GTACAGAATT GTTGGTGTTT TAGCTTGGGC AGTGGGTTTA GCTAAGTGGT TGGATAATAT
CAGGCGGTGG AGGAATCCAG TGACGACGGT GCTAGTCCAT ATTCTATATC TGGTTCTTGT
TTGGTACCCT GATTTGGTAG TCCCGACTGC ATTCTTGTAC GTGGTGATGA TCGGAGTTTG
GTACTACCGG TTTAGACCCA AGATACCGGC TGGTATGGAT ATCCGCTTAT CACAAGCTGA
AACCGTCGAT CCTGATGAGC TAGATGAAGA ATTCGACACC ATACCAAGCT CAAGGCGACC
AGAAGTAATC CGAGCTAGGT ACGACCGATT AAGGATCTTA GCAGTGAGGG TTCAGACCAT
TCTAGGAGAT TTTGCAGCGC AAGGAGAACG GATTCAAGCG TTGGTTAGCT GGAGAGATCC
GAGAGCGACA AAGCTGTTCA TAGCAATCTG TTTGGTAATC ACAATAGTTC TGTATGCAGT
TCCTGCGAAA ATGGTGGCGG TGGCTCTAGG GTTTTATTAT CTTCGGCATC CGATGTTCCG
AGACACAATG CCTACGGCTA GTCTCAATTT TTTCCGGCGG TTGCCAAGCT TGTCCGATCG
ACTCATCTAA GGAGAGAAAG ATGTCAAGAT AGTAAATGTT AGGTGTTTTT GAGTATCCAA
CAGTTTCTTG GGCTGAGGAG GAAATAGAAT AAAAAGATTC ATTATGGGTT AAGAATTTTA
TCATATTATT ATGATTCTTC ATTTTATTAT TCAGATTCTG TCGGAAACTA TAATCAGATG
GCATGAGCTT TGAGACCTGT AATATTTTGA AGGAAACGAG AGAGATTTCA GATTTGAGAG
GTGAAAAAGG AAGCAAAACT TGTCAGTAAA GTTTTTTGAC CACAGATTTG CTTTTGGTAT
CTCTGTAGTT TTCTCTGTAA TCTAAAATGA TTTACTAATT CCTCATTTAA CTTATTTTGT
TTACGCCTAA ACTATTACAT GTAAACATTG TCTGATTATA TAAATTCTAA GTGAAAAACC
GGAAAAAAAA AA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search