RIKEN Arabidopsis Full-Length Clone Database Search

 Resource Number   pdx11320 
 cDNA clone name   RAFL09-25-C05 
 Memo   

5'-flanking sequence
AGI code  AT2G26170.1 SABRE BLAST alignment 
Accession Number  AV828199 
Sequence
ATTAAACTAA AGAAGAGAGA ACTTTAGAGG TTAGAGAGAT GAAGACGCAA CATCAATGGT 
GGGAAGTTCT TGATCCATTC TTGACACAAC ACGAAGCTCT TATTGCATTC TTGACTTTTG
CAGCGGTTGT AATTGTGATT TACTTGTACC GACCCTCCTG GTCCGTATGC AATGTTCCCG
GTCCAACCGC TATGCCTCTA GTTGGTCACT TGCCCTTGAT GGCTAAGTAT GGTCCTGATG
TCTTCTCCGT TCTTGCTAAG CAATATGGCC CTATTTTCAG ATTTCAGATG GGGAGGCAAC
CACTGATAAT AATAGCAGAA GCAGAGCTTT GCAGAGAAGT TGGGATAAAG AAGTTCAAAG
ATCTTCCAAA CAGAAGCATT CCTTCCCCAA TCTCAGCTTC TCCTCTTCAC AAGAAAGGCC
TCTTCTTCAC CAGGGACAAG AGATGGTCTA AAATGAGAAA CACCATNCTA TCTCTCTATC
ANCCTTGACA TTTAACAAGT NTTATCCCTA CAATGCATAG TTTGATCACT T
3'-flanking sequence
AGI code  AT2G26170.2 SABRE BLAST alignment 
Accession Number  AV800689 
Sequence
AAATTATAAA TTTCAGTCTT GGCTTTTATT TCAATTGGTT TCAAGAATTA AGAATTTTTT 
GGTGGGTTCT GGAGCTTAAC CCCGGTTCTT GGAGCTGGAA ATTATACAAA ATTAAAGCTG
GAGGGGGTTT TTCAATTCTA GGGATGGTTG AAATGGTAAT AGGGAGAGAT GCAGTATGGT
GAGTTGATCT CTGGCAGGGC AAATCTCTGT CAAACACAGG CTCGTGGGAC CGATACCGAA
AGGGGATGAA AAGCGTAGGG ATGTCTATGT TTCTCCTCTT CTCCGTCGGA TCAAATCTTC
CCGGCTGAAC TTCTCGGTTC TGGAAAGTTT TTAGGGTCCT TTGCTAGAAC TCCTAGTGCT
AACAAACCAT GTCCCCTTTG GGAGTAAATA ACCTCCTATA TCCACTTCTT TAGC
full-length sequence
AGI code  AT2G26170.1 SABRE BLAST alignment 
Accession Number  AK316903 
Sequence
ATTAAACTAA AGAAGAGAGA ACTTTAGAGG TTAGAGAGAT GAAGACGCAA CATCAATGGT 
GGGAAGTTCT TGATCCATTC TTGACACAAC ACGAAGCTCT TATTGCATTC TTGACTTTTG
CAGCGGTTGT AATTGTGATT TACTTGTACC GACCCTCCTG GTCCGTATGC AATGTTCCCG
GTCCAACCGC TATGCCTCTA GTTGGTCACT TGCCCTTGAT GGCTAAGTAT GGTCCTGATG
TCTTCTCCGT TCTTGCTAAG CAATATGGCC CTATTTTCAG ATTTCAGATG GGGAGGCAAC
CACTGATAAT AATAGCAGAA GCAGAGCTTT GCAGAGAAGT TGGGATAAAG AAGTTCAAAG
ATCTTCCAAA CAGAAGCATT CCTTCCCCAA TCTCAGCTTC TCCTCTTCAC AAGAAAGGCC
TCTTCTTCAC CAGGGACAAG AGATGGTCTA AAATGAGAAA CACCATCCTA TCTCTCTATC
AGCCTTCACA TTTAACAAGT CTTATCCCTA CAATGCATAG TTTCATCACT TCTGCTACTC
ATAATCTTGA TTCTAAACCG CGAGATATCG TTTTCTCCAA CCTCTTCCTC AAACTTACCA
CTGATATCAT CGGACAAGCG GCTTTTGGAG TCGACTTCGG TCTTTCCGGG AAGAAACCAA
TCAAAGATGT GGAGGTGACT GATTTCATAA ACCAGCATGT CTACTCTACA ACACAACTCA
AGATGGATTT ATCAGGATCA CTCTCTATCA TCTTAGGCTT ACTGATTCCG ATTCTTCAAG
AGCCGTTTAG GCAGGTGTTG AAGAGGATAC CGGGAACAAT GGACTGGAGA GTCGAGAAGA
CTAATGCAAG ACTGAGTGGA CAACTTAATG AGATTGTGTC AAAGCGAGCC AAGGAGGCTG
AGACTGACTC AAAAGACTTC TTGTCATTGA TTTTGAAAGC TCGAGAGTCC GATCCTTTCG
CCAAAAACAT CTTCACATCG GATTATATTA GTGCTGTGAC TTATGAGCAT CTTCTTGCTG
GCTCTGCAAC CACTGCTTTC ACACTATCCT CTGTTCTTTA CTTAGTCTCT GGTCATCTTG
ATGTTGAGAA ACGTCTGCTT CAAGAAATTG ACGGGTTTGG GAACCGTGAT CTGATCCCGA
CTGCTCATGA CTTACAACAC AAGTTTCCAT ACCTCGATCA GGTCATTAAA GAGGCTATGA
GATTCTACAT GGTTTCTCCT TTGGTTGCAA GGGAAACTGC TAAAGAAGTG GAGATAGGAG
GTTATTTACT CCCAAAGGGG ACATGGGTTT GGTTAGCACT AGGAGTTCTA GCAAAGGACC
CTAAAAACTT TCCAGAACCG GAGAAGTTCA AGCCGGAAAG ATTTGATCCG AACGGAGAAG
AGGAGAAACA TAGACATCCA TACGCTTTCA TCCCATTCGG TATCGGTCCA CGAGCCTGTG
TTGGACAGAG ATTTGCCCTG CAAGAGATCA AACTCACATT ACTGCATCTC TACCGTAATT
ACATTTTCAG ACATTCCCTA GAAATGGAGA TACCACTGCA GCTTGATTAT GGTATAATTC
TCAGCTTCAA GAACGGGGTT AAGCTCAGAA CCATCAAAAG ATTCTGATTC TTGAAACAAG
TGAAATAAAA GCAAGACTGA AATTTATATT TAAAAAAAAA AAAAAAA

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to cDNA clone Database Search