Physcomitrella patens Full-Length cDNA Clone Database Search

 Resource Number   pdp00719 
 cDNA clone name   rpph4a02 

5'-flanking sequence
Accession Number   
Sequence
3'-flanking sequence
Accession Number  BJ165366 
Sequence
ACATTTAATN NATTTTAGGG TAGTGAACAA AATGTCTAAA TGCCTGCAAG CTGAAGTATG 
TGAAAAGCAC CAACATTCTG GTCTCAATGA CAATTAACGA CTACCCAGTT AGGCAGCTTG
CAATACAGTA TTATCTGGTC TTAGCAAAAA TTGCTACAGG AGGGATCACC TCCACGTAAA
TCTAACTTTG GTAAGTTGAC AAGTTCGGCA AGAATTGAAT CTGTACATGC CTATTGTGTC
TCAAATGTCT CTTCAGACTG CCGGATATTC TACAAAATGT TGTTTACTAT TGTGGCTGAG
GCTACACGCA CGTCCCCTCA AATTCCTTAA ATGGTAGGGG GACTGTTTTC ACTGCTCTAA
ATTTACCCAC ATTGTTAATA TGCTCATTCT CCAGTCTGTA AAAGTTCCAA TGCCCCCGAC
GAATCACTTC CAAAGATGCA AAGATGATAT CCCATCCTGC TTGAGTGAAT CCTGGAATCA
TATTCACATG CTGTATAGAT GACACCCAAG CTAGTCTTAA GACAACGTTC ACGCCCATAG
AAACAAAATA AAGGTATTTC TTCTTCAGAA CGAGATTGTC TCGGAGCCAC CGGTTCCTTG
AGTTGCGTTG AAGCAGGCCC CAATCGACAA CAAGATCCCA GTAAAGCTGG TAAAGAGTTG
CAAAACAAGA GATCATAATG AAAAGAGCCA GCCAAAATTT TGTCTCCTTT AATCATGTAA
GTGAGTTTA
full-length sequence
Accession Number   
Sequence

How to order Overseas Institutions
Japanese Institutions
Back Back to Physcomitrella clone Search